Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Ett hjärta av guld
Åsa Storck
Tjockare än vatten
Anne Cassidy
Komma undan
Anne Cassidy
Sanningar i solen
Anna Hellerstedt
Livia och renarna
Anna Hansson
Belägring
Ann Jungman
Naserian
Anders Trense
Vakta målet
Alan Gibbons
Hemmaplan
Alan Gibbons
Proffsdrömmar
Alan Gibbons

Vi använder cookies på denna webplats.