Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Fredsskaparen
Malorie Blackman
Fotbollstokig
Tony Bradman
Förrädaren
Kim Olin
Flickan utan näsa
Georgia Byng
Ficktjuvens spöke
Catherine Fisher
Fem själar
Ida Engerman
Farligt spel
John Hickman
Färglös
Chris Wooding
Fånge på Alcatraz
Theresa Breslin
Fallet
Anthony McGowan
Ett nytt land
Alan Gibbons
Ett hjärta av guld
Åsa Storck
En lilja, en ros
Sally Nicholls
En farlig vänskap
Kevin Brooks
Eldlekar
Robert Swindells
Eko
Kim Olin
Du är min
Nigel Hinton
Drömläge
Bali Rai
Drakens skugga
Kim Olin

Vi använder cookies på denna webplats.