Studiematerial

För elever och lärare

Instruktion

Vårt studiematerial, i form av skrivbar pdf, kan användas som ett stöd i undervisningen och komplettera lästräningen. Materialet består av en elevdel och en lärardel och anknyter till respektive boks huvudsakliga teman. Elevmaterialet innehåller frågor om elevens syn på berättelsen och betonar ord- och textförståelse. Lärardelen ger svar på frågor och förslag till diskussionspunkter och eventuella extrauppgifter. Pdf:erna är interaktiva och kan skrivas ut eller användas direkt i dator eller läsplatta.

Vi kommer successivt att bygga på med arbetsmaterial för fler titlar.

Fler artiklar...

Sida 1 av 2

Vi använder cookies på denna webplats.