William Shakespeare <br/>Manusbearbetning: John McDonald

William_Shakespeare54

William Shakespeare är en av världens mest lästa författare och troligtvis den bäste dramatiker som någonsin verkat. Hans exakta födelsedatum är inte känt, men den 23 april 1564 (Sankt Görans dag) ses traditionellt som hans födelsedag, eftersom det var tre dagar före hans dop. Han dog på samma datum år 1616, femtiotvå år gammal.

William Shakespeares liv kan delas in i tre akter. Under de första tjugo åren levde han i staden Stratford-upon-Avon, där han växte upp, gick i skolan, gifte sig och blev far. Därefter arbetade han i tjugofem år som skådespelare och pjäsförfattare i London. Och slutligen drog han sig tillbaka till Stratford-upon-Avon, där han under sin sista tid kunde njuta av den blygsamma förmögenhet han sparat ihop under sina framgångsrika år på teatern.

William var handelsmannen John Shakespeare och Mary Ardens äldste son, och det tredje av åtta barn. Hans far blev senare vald till Stratfords borgmästare, vilket var den högsta post en man inom den lokala politiken kunde uppnå. Man känner inte till mycket om Williams barndom, annat än att han kan ha gått i en skola som låg nära hemmet och där studerat latin och engelsk litteratur. År 1582, vid arton års ålder, gifte han sig med dottern till en bonde i trakten, Anne Hathaway, som var åtta år äldre än han och redan gravid i tredje månaden. Under deras äktenskap fick de tre barn : Susanna, född 26 maj 1583 och tvillingarna Hamnet och Judith, födda 2 februari 1585. Hamnet, Williams ende son, drabbades troligen av böldpest och dog vid elva års ålder.

Efter fem års äktenskap flyttade William till London och dök där upp i små teaterroller på Globe Theatre, som på den tiden var en av Englands största teatrar. Hans första offentliga framträdande som poet var år 1593 med Venus och Adonis, och året därpå med Lucretias våldtäkt. Sex år senare, år 1599, blev han delägare i Globe Theatre.

När den engelska drottningen Elizabeth I dog 1603 efterträddes hon av sin kusin, den skotske kungen James. Kung James stödde Shakespeare och hans skara av skådespelare och gav dem rätten att kalla sig ”Kungens män” i utbyte mot att de uppträdde för hovet.På bara tjugotre år, mellan 1590 och 1613, ska William Shakespeare ha skrivit 38 dramer, 154 sonetter och 5 dikter. Inget originalmanus har hittats till något av hans dramer, så det är svårt att datera dem korrekt. Men utifrån deras innehåll och information från den tiden tror man att hans första drama var Så tuktas en argbigga och att hans sista kompletta arbete, skrivet två år före hans död, var The Two Noble Kinsmen. Dödsorsaken är fortfarande okänd.

Den 25 april 1616, två dagar efter sin död, begravdes han i Heliga Trefaldighetens kyrka, den kyrka där han döptes femtiotvå år tidigare. På hans gravsten står dessa ord, som man tror skrevs av William själv:

“Gode vän i Jesu namn nu svär,
Att inte gräva i jorden som finnes här!
Välsignad vare den som skonar denna sten,
Och förbannad vare han som flyttar mina ben.”

Vi använder cookies på denna webplats.