Victoria Eveleigh

Victoria_Eveleigh

Victoria Eveleigh är född i London men har alltid längtat till landsbygden, och hon bor nu i Exmoor där hennes böcker också utspelar sig. Hon har skrivit tre bokserier som utspelar sig i de trakter hon känner till så väl och som alla kretsar kring hästar och hästskötsel, i synnerhet kring den särpräglade Exmoor-ponnyn. Alla Victorias böcker är illustrerade av hennes make Chris.

Vi använder cookies på denna webplats.