Jane Eagland

Jane Eagland

Jane Eagland undervisade i engelska i flera år och tog sedan en magisterexamen i kreativt skrivande. Hon har specialiserat sig på historiska miljöer och berättelser med en feministisk vinkel. Hennes första roman Wildthorn tilldelades Lambda Literary Award. Hon beskriver sig själv som lite av ”Jekyll och Hyde” när hon varierar mellan lättheten i att skriva barnböcker och missmodet i att skriva för vuxna. Hon bor i Lancashire, England med sin partner.

Vi använder cookies på denna webplats.