Anders Trense

Anders Trense

Anders Trense är lärare och barnboksförfattare med speciell inriktning mot unga med läs- och skrivsvårigheter. Som lärare har han arbetat med elever med liknande problem sedan 1960-talet, senare även med gymnasie- och vuxenelever. Trenses böcker är lättlästa och riktar sig framför allt till ungdomar med lässvårigheter. Från sina otaliga möten och kontakter med elever har tre teman för hans skrivande växt fram: spänning och äventyr, socialt engagemang (till exempel mobbning) och kärlek. Anders Trense är född 1939.

Vi använder cookies på denna webplats.