Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Åskvind
Jenny Oldfield
Järngrepp
Kim Olin
Proffsdrömmar
Alan Gibbons
Tills vi vinner
Linda Newbery
Ultra State
Steve Cole
Platsa i laget
John Hickman
Farligt spel
John Hickman
Hemmaplan
Alan Gibbons
Ansiktet i trädet
Benjamin Hulme-Cross
Höga krav
Jo Cotterill
Spelvändning
John Hickman
Scenskräck
Jo Cotterill
Kråkornas hus
Benjamin Hulme-Cross
Jack och Jack
Tony Bradman
Bägaren
Ida Engerman

Vi använder cookies på denna webplats.