Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Gamla synder
Kim Olin
Gå för långt
Nigel Hinton
Fredsskaparen
Malorie Blackman
Fotbollstokig
Tony Bradman
Förrädaren
Kim Olin
Flickan utan näsa
Georgia Byng
Flickan i dammen
Chris Priestley
Farligt spel
John Hickman
Färglös
Chris Wooding
Fånge på Alcatraz
Theresa Breslin
Ett nytt land
Alan Gibbons
Ett hjärta av guld
Åsa Storck
En resa tillbaka till friheten
Catherine Johnson
En farlig vänskap
Kevin Brooks
Eldlekar
Robert Swindells
Eko
Kim Olin
Du är min
Nigel Hinton

Vi använder cookies på denna webplats.