Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Nadine längtar hem
Bernard Ashley
Mörk handel
Mary Hooper
Monster
Keith Gray
Mitt namn är O
Sam Enthoven
Minnenas väv
Benjamin Hulme-Cross
Månstorm
Jenny Oldfield
Kristalltrappan
Catherine Fisher
Krigslist
Robert Swindells
Kråkornas hus
Benjamin Hulme-Cross
Kråkflickan
Kate Cann
Komma undan
Anne Cassidy
Knivsegg
Robert Swindells
Järngrepp
Kim Olin
Jag kallas Jon
Malorie Blackman

Vi använder cookies på denna webplats.