Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Efter kriget
Tom Palmer
Eko
Kim Olin
Eldlekar
Robert Swindells
En farlig vänskap
Kevin Brooks
En resa tillbaka till friheten
Catherine Johnson
Ett hjärta av guld
Åsa Storck
Fågelgömman
Katya Balen
Fånge på Alcatraz
Theresa Breslin
Färglös
Chris Wooding
Farligt spel
John Hickman
Fem själar
Ida Engerman
Flickan i dammen
Chris Priestley
Flickan utan näsa
Georgia Byng
Flodvåg
Gill Lewis
Förrädaren
Kim Olin
Fotbollstokig
Tony Bradman
Frankenstiltskin
Joseph Coelho
Gå för långt
Nigel Hinton

Vi använder cookies på denna webplats.