Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Tjockare än vatten
Anne Cassidy
Trastolvan
Tony Bradman
Ultra State
Steve Cole
Utpekad
Nigel Hinton
Vakta målet
Alan Gibbons
Vargfällan
Benjamin Hulme-Cross
Veta sin plats
Eve Ainsworth
Vi och dom
Bali Rai
Vi ses, baby …
Catherine Forde
Vid världens ände
Catherine Fisher
Vingar: Ökenstrid
Tom Palmer
Vingar: Spitfire
Tom Palmer
Vingar: Stridspilot
Tom Palmer
Vittne
Robert Swindells

Vi använder cookies på denna webplats.