Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

En lilja, en ros
Sally Nicholls
Mitt nya jag
Rosie Rushton
Krigslist
Robert Swindells
Eldlekar
Robert Swindells
Knivsegg
Robert Swindells
Ormbiten
Robert Swindells
Vittne
Robert Swindells
Det ensamma huset
Pippa Goodhart
Skolan nya kändis
Pete Johnson
Håll tyst!
Pete Johnson
Svek
Pete Johnson
Den första vågen
Paul Dowswell
Inbrottet
Pat Thomson
Gå för långt
Nigel Hinton
Stupet
Nigel Hinton
Du är min
Nigel Hinton
Utpekad
Nigel Hinton
Spökskeppet
Nigel Hinton
Gangsterbröder
Nigel Hinton

Vi använder cookies på denna webplats.