Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Jack och Jack
Tony Bradman
Kråkornas hus
Benjamin Hulme-Cross
Scenskräck
Jo Cotterill
Spelvändning
John Hickman
Höga krav
Jo Cotterill
Ansiktet i trädet
Benjamin Hulme-Cross
Hemmaplan
Alan Gibbons
Farligt spel
John Hickman
Platsa i laget
John Hickman
Ultra State
Steve Cole
Tills vi vinner
Linda Newbery
Proffsdrömmar
Alan Gibbons
Järngrepp
Kim Olin
Åskvind
Jenny Oldfield
Den spanska spionen
Tony Bradman

Vi använder cookies på denna webplats.